22-12-21 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder#2 - Godkendese af anlægsregnskaber ØU#3 - Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget#4 - Godkendelse af anlægsregnskaber Erhvervsudvalget#5 - Godkendelse af anlægsregnskaber Social- og Seniorudvalget#6 - Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik- og Miljøudvalget#7 - Godkendelse af anlægsregnskaber Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme#8 - Godkendelse af anlægsregnskaber vedrørende Byens Havn#9 - Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2022 inden for udvalgenes fagområder#10 - Godkendelse af finansiering af og kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021#11 - Godkendelse af midlertidig forhøjelse af Puljen for Mellemfinansiering#12 - Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S#13 - Godkendelse af generel beredskabsplan for Sønderborg Kommune#14 - Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-25#15 - Godkendelse af sammensætning af den politiske styregruppe for Tour de France#16 - Godkendelse af ProjectZero Masterplan2029#17 - Godkendelse af forslag til lokalplan 1.7-1 og kommuneplantillæg 5 for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals#18 - Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-6 R1 for området omkring Augustenborg Slot#19 - Godkendelse af forslag til lokalplan 4.1-9 for Brorsonsvej 1-1A, Sønderborg#20 - Godkendelse af forslag til arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune#21 - Godkendelse af brug af ubrugte midler fra beskæftigelsesbonus#22 - Godkendelse af etablering af institution for børn og unge i Guderup#23 - Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo november 2021 - Byrådet

Se eller gense Byrådsmødet 22. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 57
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 57
There is no video in the channel yet. There is no video yet.