26-02-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder#3 - [UDGÅET]Fællesankenævn - indstilling af 3 medlemmer og 3 suppleanter#2 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Jollmands Gaard#4 - Skatteankenævn - indstilling af 2 medlemmer og 2 suppleanter#5 - Vurderingsankenævn - indstilling af 1 medlem#6 - Godkendelse af udpegning af 18 tilforordnede og 85 valgstyrere#7 - Godkendelse af reviderede vedtægter for Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur#8 - Godkendelse af udpegning af medlem til Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur#9 - Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2020 inden for udvalgenes fagområder#10 - Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til DSI Sønderskov-Kollegiet#11 - Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Sundhedsudvalget#12 - Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. Multikulturhuset#13 - Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber, Kongevej 19, Løvkær og SAABU Natur#14 - Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio kr. Børne- og Uddannelsesudvalget#15 - Godkendelse af samarbejdsaftale om AlsFynBroen mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner#16 - Godkendelse af anlægsbevilling til anlæggelse af kunststofbane på Ringriderpladsen i Sønderborg#17 - Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-19 for Ringriderpladsen og Stadion i Sønderborg by#18 - Godkendelse af forslag til lokalplan 5.1-3 Boligområde ved Johannes Johannsens Vej, Vester Sottrup#19 - Godkendelse af forslag til lokalplan 5.2-5 for et boligområde ved Borggård, Nybøl#20 - Godkendelse af forslag til lokalplan 6.3-4 Økosamfundet Soleng, Gammelgab, Broagerland#21 - Godkendelse af folkeskolernes kvalitetsrapport 2019#22 - Orientering om status for byudvikling på Byens Havn#23 - Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo januar 2020 - Byrådet

Næste møde i Byrådet er d. 26. Februar kl. 17.00. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 179
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 28
There is no video in the channel yet. There is no video yet.