19-12-18 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#238 - Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder#239 - Udpegning af ti delegerede og ti stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2019#240 - Godkendelse - udpegning af medlemmer til Aktørudvalget for Turisme, Handel & Kultur#241 - Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2019 inden for udvalgenes fagområder#242 - Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2019 - Samlet#243 - Godkendelse af garantistillelse ved omlægning af botilbud Christiansro#244 - Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning#245 - Godkendelse af lokalplan 6.1-8 og kommuneplantillæg nr. 10 for børnehave på Vesterbakke, Broager#246 - Godkendelse af ansøgning om opførelse af 50 familieboliger på Bülowsvej, Dybbøl#247 - Godkendelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og Trenevej, Dybbøl#248 - Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 4.4-5, og kommuneplantillæg nr. 8, for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade i Sønderborg#249 - Godkendelse af linjeføring for cykelsti mellem Fynshav og Elstrup#250 - Godkendelse af forslag til handleplan for bekæmpelse af rotter 2018-2021#251 - Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats#252 - Godkendelse af beredskabsplan om vold og overgreb mod børn og unge#253 - Etablering af heltidsundervisning i Ungdomsskolen#254 - Godkendelse af Tandplejens reviderede kvalitetsstandarder#255 - Godkendelse - afslutning af anlægsregnskab - Spejdernes Lejr#256 - Godkendelse af ProjectZeros Roadmap2025#257 - Orientering om evaluering af bevillingsstrategi og restaurationsplan#258 - Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo november 2018 - Byrådet

Se eller gense Byrådsmødet 19. december 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 497
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 5
Det seneste år: 497
There is no video in the channel yet. There is no video yet.